Na wagę złota

Sprawdź rynek utp system warset oraz nowinki na giełdzie Nowatorskie rozwiązania agiofunds agiofunds na giełdzie technika giełdowa świece japońskie

Na wagę złotaWielu doświadczonych inwestorów uważa, że w czasach zarówno wzrostów, jak i spadków giełdowych najlepiej pieniądze ulokować w złocie. Znawcy tematu określają złoto mianem twardej waluty, która nigdy nie zdewaluuje się i nie podda się nawet największym zawirowaniom rynkowym.

Z tego względu popularną praktyką stosowaną przez banki poszczególnych krajów, jest gromadzenie rezerw złota na wypadek kryzysu ekonomicznego. Na poziomie jednostki, specjaliści w zakresie zarządzania finansami radzą, aby ok. 10% posiadanych oszczędności zainwestować właśnie w złoto.

O ile ceny walut, akcji ulegają znacznym zmianom, to w porównaniu z nimi cena złota, pomimo pewnych wahań od lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Z tego względu zawirowania, które miały miejsce kilka lat temu na rynku walutowym zachęciły stratnych w ten sposób inwestorów do lokowania pieniędzy w złocie.

Po drugie, przyczyną takiej sytuacji może być wzrost zainteresowania „nietypowymi” , innymi niż wcześniej wspomniane waluty czy też akcje, inwestycjami np. działami sztuki czy też coraz bardziej popularnym alkoholem.

Inwestowanie w złoto sprowadza się w głównej mierze do zakupu monety lub też całej sztabki. Kupujący otrzymuje złoto, za które zapłacił do rąk własnych. Zdawać się może, że tego typu inwestycja jest bardziej rzeczywista od posiadania akcji na papierze.

Jednak niektórzy inwestorzy decydują się na podobny zakup złota, jaki ma miejsce w przypadku akcji. Możemy nabyć złotą monetę lub sztabkę, ale również tzw. „papierowe złoto”. Będą to zatem inwestycje w różnego rodzaju certyfikaty, lokaty oferowane przez instytucje finansowe lub też podmioty ETF (fundusze inwestycyjne).

Tym samym nie będziemy posiadać złota w sensie fizycznym, a jedynie na papierowym rozliczeniu. Takie rozwiązanie ma oczywiście swoje zalety. Wśród nich można wymienić m.in. niższe koszty ponoszone w trakcie transakcji oraz większą płynność inwestycyjną.

ropa,ceny ropy ,wzrost cen ropy bezpieczne inwestowanie w arka akcje czyli w akcje zagraniczne na terenie turcji